Ahflighschool.se äger fem flygplan:

Två av typen Piper PA-28 Cherokee
Två av Cessna C182P Skylane
En nyare Cessna C172S Skyhawk
Våra PA – 28 av modellen Cherokee Archer, har en motor på 180 hästkrafter.
Vår Cessna 172S har en insprutningsmotor på 180 hästkrafter och har modernare elektronik.
Våra Cessnor 182P flyger lite snabbar och längre, har större motor och har ställbar propeller.

Cessna C172S Skyhawk SP
SE – LZG Cessna C172S Skyhawk SP
SE – LZG Cessna C172S Skyhawk SP
Tillverkare: Cessna
Modell: C172S Skyhawk SP
Tillverkningsår: 2009
I vår ägo: 2014
Marschhastighet: 124 kt
Tankvolym: 206,6 L (2×103,3 liter)

Övrigt:                  Garmin G1000-panel. Utrustad för instrumentflygning

Cessna C182P SkylaneSE – FXV Cessna C182P Skylane
Tillverkare:                         Cessna
Modell:                C182P Skylane
Tillverkningsår: 1976
I vår ägo:                             2014
Marschhastighet:            130 kt
Tankvolym:                        299 L
Teoretisk distans:            1867 km

Övrigt:                  GPS med TCAS. STOL kit. Utrustad för instrumentflygning

Piper Cherokee Archer II

SE – IUF Piper Cherokee Archer II

Tillverkare:                         Piper

Modell:                 PA – 28 – 181 Cherokee Archer II
Tillverkningsår: 1992
I vår ägo:                             2014
Marschhastighet:            117 kt
Tankvolym:                        189 L (2×94,5 liter)
Teoretisk distans:            565 NM

Övrigt:                  Utrustad för instrumentflygning

I september 2016 kommer vi öppna upp ett simulatorcenter med en ny FNPTII, som är en exakt kopia av våra PA -128. I simulatorn tränar vi på sådana situationer och nödlägen som inte utföra när vi flyger våra flygplan. Dessutom tränar vi den grundläggande instrument procedur och instrument träning.

Dessutom kommer du ha tillgång till vår G1000 simulator utan någon extra kostnad under tiden du går din utbildning. Den kan du använda mellan lektionerna. För att underlätta din inlärning av olika procedurer och scanning för bättre och framför allt snabbare resultat.

Page 3.1 Daglig kontroll

 • Dränera filtret genom att öppna den röda kranen
 • Pumpa ut 1-2 liter från den främre tanken
 • Pumpa ut 1-2 liter från den bakre tanken
 • Häll i bränslet i den främre tanken genom filtret
 • Kotrollera att det bara är några centiliter vatten i tratten
 • Annars dränera igen
 • Häll ut vattnet
 • Kontrollera att alla handpumpar och återfyllningshålet är låsta

Tankning:

 • Sätt i nyckeln i flygplanslåset
 • Plåtskåpet i hangar och vrid om gul lampa
 • Jorda med sladd på blå låda, i jordplåten bakom höger fotsteg
 • Andra flygplan jordas i avgasröret
 • Nollställ räkneverket, tryck in och vrid motsols
 • Starta pumpen vid plåtbiten på höger sida av den röda pumpen
 • Vid påfyllning håll upp munstycket från flygplanet så det inte skadas
 • Tanka manuellt så inte taken blir överfull
 • Fyll i tankloggboken: datum, ditt namn, signatur om du gjort daglig dränering, mätarställning efter takning, antal liter
 • Ta bort jordledningen
 • Häng tillbaka slängen och stänk luckan
 • Hämta nyckel

Page 3.2 Hur fyller du i flygplanets loggbok:

 • Datum för flygning
 • Namn på befälhavaren/elevens namn vi skolning
 • Namn om daglig tillsyn har gjorts
 • Fyllt på bränsle – antal liter
 • Fyllt på olja – antal liter
 • Antal liter ombord när du börjar flyga
 • Oljemängden ombord när du börjar flyga
 • Start- och landningsplats
 • Starttid – vad klockan är när du lyfter
 • Landningstid – vad klockan är när du landar
 • Flygtid per flygning
 • Totala flygtiden
 • Antal landningar under flygningen
 • Typ av flygning a: Privat flygning

b: Skolflygning
c: ”Testa dina vingar”
d: Teknisk kontroll
e: övrig flygning, ange viken typ av flygning

 • Signatur av den som är befälhavare, pilot eller lärare

Loggbok